تاریخ ثبت: 1396/05/17

اطلاعات ارسالی نزد شرکت آب و فاضلاب یزد محفوظ است و در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.

لطفا نوع خدمت را مشخص نمایید:

*

جنسیت]            *

 

دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:                                                              *

 

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار:                                                                      *

 

نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت                                                   *

 

[انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی]                                       *

 

نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه                                                             *

 

امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمات                                                                                 *

 

به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات،نظرات و پیشنهادهای شما                            *

 

راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها                                               *

 

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد                                            *

 

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت                                                             *

 

[تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم «رسید خدمت»‌]                                        *

 

میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت                                      *

 

نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت                                    *

 

دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه   

 

[ارائه چندباره اطلاعات یااطلاعات تکراری(نظیرکپی شناسنامه،کارت ملی و...)به بخشهایمختلف]     *

 

احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت                                     *

 

احساس رضایت از خدمت دریافت شده                                                                             *

 

[چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود را دارید مرقوم فرمایید.]

سوالات میز خدمت الکترونیک

تا چه اندازه از طراحی و ظاهر اپلیکشن یا وب سایت رضایت دارید؟                                         *

 

تا چه اندازه از کیفیت و سرعت خدمات ارائه شده در اپلیکیشن یا وب سایت رضایت دارید؟           *

 

تا چه اندازه از تنوع و کامل بودن خدمات ارائه شده در اپلیکیشن یا وب سایت رضایت دارید؟*

 

استفاده از اپلیکیشن یا وب سایت تا چه اندازه در کاهش مراجعه حضوری شما موثر بوده است؟*

 

تا چه اندازه از سهولت دسترسی به صفحات مورد نظر در اپلیکیشن یا وب سایت رضایت دارید؟*