آب و فاضلاب شهری یزد - عناوین تحقیقاتی

 
 

 اولویت های تحقیقاتی 96

 

ردیف

عنوان تحقیق

1

بررسی راهکارهای کاهش بو در شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب و تعیین میزان اثربخشی روشهای مختلف

2

تعیین مناسب ترین ماده منعقد کننده جهت آبگیری لجن تصفیه خانه

3

بررسی موضوع استفاده مجدد از پساب در صنایع،کشاورزی،منابع طبیعی،و ... و تاثیر آن در ایجاد اشتغال

4

بررسی استفاده از لجن تصفیه خانه در صنایع ، کشاورزی ، منابع طبیعی

5

تولید کود ارگانیک از ضایعات گیاهی فضای سبز تصفیه خانه

6

بررسی تاثیر فضای سبز موجود در تصفیه خانه در بهبود کیفیت و پایش هوا

7

تولید ورمی کمپوست از لجن یا سرشاخه ها و یا علف های موجود در تصفیه خانه

8

ارزیابی ریسک خطرات فعالیت های شرکت

9

بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کاری شرکت و ارائه راهکار عملی

10

تهیه مدل ماتریسی جهت اولویت بندی تعویض کنتورهای خراب و فاقد دقت در شهرهای استان یزد

11

بررسی چگونگی بهبود کارکرد کولرهای آبی در جهت کاهش مصرف آب

12

تولید سوخت هیروچار از لجن تصفیه خانه

13

انتخاب بهینه لوله (کاروگیت با سفتی حلقوی مشخص، کرتیوپ و ....) برای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در زمینهای مختلف

14

بررسی و  تعیین ضریب های بیوسینتیکی فرآیند لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد

15

بررسی جامع پایش کیفی منابع آب و مسائل زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

 


نگارنده:روابط عمومی
بازدید:707 مرتبه
آخرین به روزرسانی: 1396/08/01