آب و فاضلاب شهری یزد - عناوین تحقیقاتی

 
 

 

ردیف

اولویتهای تحقیقاتی سال 97

مهلت اقدام

1

ارزیابی اقتصادی برون سپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری و ارائه راهکارها جهت ارتقا کیفیت خدمات

پایان یافت

2

ایجاد الگوریتمی جهت انجام مقایسه بین عملکرد (سیستم حسابداری) و بودجه (نرم افزار بودجه) به صورت مکانیزه

پایان یافت

3

مطالعه و بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و ارائه شاخصها ی بومی اختصاصی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

پایان یافت

4

بررسی میزان تاثیر افزایش بار آلی ورودی  برمیزان حجم لجن مازاد خروجی از سیستم تصفیه خانه SBR شهر یزد

پایان یافت

5

طراحی و ساخت ربات بازرسی و ویدئو متری شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم بی سیم 

پایان یافت

6

بررسی علل اتفاقات در شبکه های آب و فاضلاب و ارائه راهکار جهت کاهش اتفاقات ومدیریت هزینه ها (مطالعه موردی)

1397/09/30
 


نگارنده:روابط عمومی
بازدید:1287 مرتبه
آخرین به روزرسانی: 1397/08/29