آب و فاضلاب شهری یزد - عناوین تحقیقاتی

 
 

 

ردیف

اولویتهای تحقیقاتی سال 97

1

ارزیابی اقتصادی برونسپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری و ارائه راهکارها جهت ارتقا کیفیت خدمات

2

ایجاد الگوریتمی جهت انجام مقایسه بین عملکرد(سیستم حسابداری) و بودجه(نرم افزار بودجه) به صورت مکانیزه

3

مطالعه و بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و ارائه شاخصها ی بومی اختصاصی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

4

بررسی میزان تاثیر افزایش بار آلی ورودی  برمیزان حجم لجن مازاد خروجی از سیستم تصفیه خانه SBR شهر یزد

5

طراحی و ساخت ربات بازرسی و ویدئو متری شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم بی سیم 

6

 
بررسی علل اتفاقات در شبکه های آب و فاضلاب و ارائه راهکار جهت کاهش اتفاقات ومدیریت هزینه ها (مطالعه موردی)


نگارنده:روابط عمومی
بازدید:1034 مرتبه
آخرین به روزرسانی: 1397/03/13