|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خرید4000عدد شیرقطع و وصل (محفظه) برنزی قطر2/1، اینچ ، 4200عدد شیر خودکار برنزی قطر 2/1و4/3 اینچ و4500 عدد شیر شبکه قطر 2/1 و 4/3 اینچ

خرید4000عدد شیرقطع و وصل (محفظه) برنزی قطر2/1، اینچ ، 4200عدد شیر خودکار برنزی قطر 2/1و4/3 اینچ و4500 عدد شیر شبکه قطر 2/1 و 4/3 اینچ

خرید 3000 عدد کنتور آب در اقطار 2/1 اینچ

خرید 3000 عدد کنتور آب در اقطار 2/1 اینچ

اجرای خط آبرسان مخزن غدیر شهر یزدقسمت دوم

اجرای خط آبرسان مخزن غدیر قسمت دوم

اصلاحیه مناقصه تهیه ، پخت و توزیع غذای نهار و شام پرسنل شیفتی شهر یزد

اصلاحیه مناقصه تهیه ، پخت و توزیع غذای نهار و شام پرسنل شیفتی شهر یزد

بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب شرب شهرستان بهاباد و بخش آسفیچ

بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب شرب شهرستان بهاباد و بخش آسفیچ

خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین منطقه دو شهر یزد

خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین منطقه دو شهر یزد

اصلاحیه آگهی فراخوان خرید (تامین) ، بارگیری، حمل، باراندازی، تخلیه، انبارداری ، تحویل کیت انشعاب آب از قطر 2/1 تا 2 اینچ

اصلاحیه خرید (تامین) ، بارگیری، حمل، باراندازی، تخلیه، انبارداری ، تحویل کیت انشعاب آب از قطر 2/1 تا 2 اینچ در محدوده خدمات رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

عملیات نصب انشعاب آب و خدمات جنبی حمیدیا ، روستاها و منطقه 2 شهر یزد

عملیات نصب انشعاب آب و خدمات جنبی حمیدیا ، روستاها و منطقه 2 شهر یزد

بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب شرب شهرستان مهریز،سریزد،هرفته،مجتمع بهادران و مجتمع گردکوه

بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب شرب شهرستان مهریز،سریزد،هرفته،مجتمع بهادران و مجتمع گردکوه

بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب شرب شهرستان خاتم (به جز شهر مروست)

بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب شرب شهرستان خاتم (به جز شهر مروست)

« 1 2 3 4 ... 5 31 » صفحه: