|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

عملیات اصلاح شبکه آبرسانی و احداث حوضچه سطح شهر یزد و حمیدیا

عملیات اصلاح شبکه آبرسانی و احداث حوضچه سطح شهر یزد و حمیدیا

عملیات اصلاح شبکه آبرسانی و احداث حوضچه سطح شهر یزد و حمیدیا

عملیات راهبری , نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

عملیات راهبری , نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

عملیات راهبری , نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

خرید ۲۷۳۰ متر لوله grp به قطر ۲۵۰و ۷۲۰ میلیمتر (داخلی)

خرید ۲۷۳۰ متر لوله grp به قطر ۲۵۰و ۷۲۰ میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان یزد

خرید ۲۷۳۰ متر لوله grp  به قطر ۲۵۰و ۷۲۰ میلیمتر (داخلی)

ترمیم ,بهسازی , آببندی مخازن شهرهای اردکان زارچ و میبد (درگاه خرید سامانه ستاد)

ترمیم ,بهسازی , آببندی مخازن شهرهای اردکان زارچ و میبد (درگاه خرید سامانه ستاد)

ترمیم ,بهسازی , آببندی مخازن شهرهای اردکان زارچ و میبد (درگاه خرید سامانه ستاد)

استعلام بازسازی شبکه تاسیسات آب بلوار نواب یزد (درگاه خرید سامانه ستاد)

استعلام بازسازی شبکه تاسیسات آب بلوار نواب یزد (درگاه خرید سامانه ستاد)

استعلام بازسازی شبکه تاسیسات آب بلوار نواب یزد (درگاه خرید سامانه ستاد)

تجدید استعلام عمومی بهسازی , ترمیم و آببندی مخازن شهر بافق (درگاه خرید جزئی و متوسط سامانه ستاد)

تجدید استعلام بهسازی , ترمیم و آببندی مخازن شهر بافق (درگاه خرید جزئی و متوسط سامانه ستاد)

تجدید استعلام عمومی بهسازی , ترمیم و آببندی مخازن شهر بافق  (درگاه خرید جزئی و متوسط سامانه ستاد)

برقرسانی به چاه w1 بافق (درگاه خرید جزئی متوسط سامانه ستاد)

برقرسانی به چاه w1 بافق (درگاه خرید جزئی متوسط سامانه ستاد)

برقرسانی به چاه w1 بافق (درگاه خرید جزئی متوسط سامانه ستاد)

تامین خودروی استیجاری مورد نیاز شرکت (داخلی)

تامین خودروی استیجاری مورد نیاز شرکت (داخلی)

تامین خودروی استیجاری مورد نیاز شرکت (داخلی)

عملیات بازسازی شبکه تاسیسات آب شهر یزد-بلوار نواب صفوی –خیابان انقلاب (سامانه ستاد درگاه خرید جزئی و متوسط)

عملیات بازسازی شبکه تاسیسات آب شهر یزد-بلوار نواب صفوی –خیابان انقلاب (سامانه ستاد درگاه خرید جزئی و متوسط)

عملیات  بازسازی شبکه تاسیسات آب شهر یزد-بلوار نواب صفوی –خیابان انقلاب (سامانه ستاد درگاه خرید جزئی و متوسط)

بهسازی , ترمیم و آب بندی مخازن شهرهای اردکان , میبد , زارچ (درگاه مناقصه سامانه ستاد)

بهسازی , ترمیم و آب بندی مخازن شهرهای اردکان , میبد , زارچ

بهسازی , ترمیم و آب بندی مخازن شهرهای اردکان , میبد , زارچ

« 1 ... 22 23 24 25 ... 26 31 » صفحه: