گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات تجدید امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات آب شهر مهریز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

 

مناقصات تجدید امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات آب شهر ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

 

مناقصات اصلاح شبکه و ساخت حوضچه آب منطقه 1 شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/07

 

مناقصات اصلاح شبکه و ساخت حوضچه آب منطقه 2 شهر یزد و حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/06

 

مناقصات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای خرابی اتفاقات در سطح شهر یزد شاهدیه حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29

 

مناقصات انجام امور پاسخگویی مرکز پیام و بهره برداری از چاهها و نگهداری و تعمیرات شهر مهریز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29

 

مناقصات خرید 8000 عدد حوضچه پلیمری کنتور آب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/06/18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29

 

مناقصات خرید ۱۳۲۰۶ متر لوله پلی اتیلن کاروگیت به قطرهای ۲۰۰و ۲۵۰و۳۱۵ میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29