|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

 

 

 

گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری, رفع حوادث و اتفاقات شبکه جمع آوری انتقال و انشعابات فاضلاب سطح شهر (منطقه 2 یزد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/12

 

مناقصات عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری, رفع حوادث و اتفاقات شبکه جمع آوری انتقال و انشعابات فاضلاب سطح شهر (منطقه 1 یزد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/12

 

مناقصات برق رسانی به چاههای اشکذر_داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/06

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/25

 

مناقصات اصلاح شبکه و ساخت حوضچه آب کروکی پراکنهد سطح شهرستان یزد-داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/24

 

مناقصات اصلاح شبکه آبرسانی و احداث حوضچه قسمتی از خیابان سلمان و مهدی شهر یزد-داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/24

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب آزادشهر یزد- داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/24

 

مناقصات خرید27000 متر لوله پلی اتیلن به اقطار 90 و 110 میلیمتر- داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/06

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/19

 

مناقصات تصریح در اسناد خرید لوله پلی اتیلن( عمرانی ) سامانه ستاد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/12

 

مناقصات احداث مخزن 15 هزار مترمکعبی بتنی در شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/12

 

مناقصات عملیات حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و عملیات ویدئومتری یک حلقه چاه در شهر میبد (جابجایی چاه شماره 4 فاضلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/06

 

مناقصات اصلاحیه مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها در شهرهای اردکان و میبد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/06

 

مناقصات عملیات راهبری , نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات فاضلاب و فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

 

مناقصات ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها در شهراردکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/09

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

 

مناقصات ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها در شهر میبد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/09

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

 

مناقصات خرید لوله پلی اتیلن به قطرهای ۱۶۰/۱۰ و۲۰۰/۱۰و ۳۱۵/۱۰ میلیمتر (درگاه مناقصه سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

 

مناقصات عملیات توسعه شبکه آبرسانی مهریز 1-98 استعلام قراردادها 1398/04/10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

 

مناقصات عملیات لوله گذاری آب و احداث حوضچه شیرفلکه در شهر میبد ( درخواست مردمی مرحله اول98) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

 

مناقصات اجرای خط انتقال چاه w1 و 4 اضطراری بافق استعلام قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

 

مناقصات خرید 2780 متر لوله پلی اتیلن به قطرهای 160/10 و 315/10 میلیمتر (داخلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/26

 

مناقصات تجهیز چاه فراغه به سیستم پایش تصویر (درگاه خرید سامانه ستاد) استعلام قراردادها 1398/03/21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/13

 

« 1 2 3 4 5 » صفحه: