گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات برقرسانی به چاههای جدیدالاحداث یزد گرد و شاهدیه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/10

 

مناقصات نصب انشعاب فاضلاب پراکنده در شهر اردکان (400 فقره) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/10

 

مناقصات خدمات راهبری تاسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب شهر ندوشن مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

 

مناقصات عملیات لوله گذاری شبکه آب درخواستهای مردمی منطقه 1 یزد و شاهدیه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

 

مناقصات لوله گذاری و احداث حوضچه درخواست مردمی منطقه 2 یزد و حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

 

مناقصات لوله گذاری و احداث حوضچه درخواست مردمی منطقه 1 و شاهدیه یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

 

مناقصات حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد و سایر فضای سبز پراکنده واقع در محدوده شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

 

مناقصات اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

 

مناقصات تامین نیروی انسانی به تعداد تقریبی 151 نفر جهت ارایه خدمات در محدوده عملیاتی ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/03

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/21

 

مناقصات احداث ساختمان پایش و راهبری شرکت آب و فاضلاب یزد شامل بخشهای سازه , معماری , مکانیکال و الکتریکال با کلیه متعلقات با زیربنای 530 متر مربع مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/03

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

 

مناقصات فعالیتهای بازرسی مشترکین در شهر یزد ؛ حمیدیا و شاهدیه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

 

مناقصات خرید 29800متر لوله پلی اتیلن به اقطار 63و90و110و200و250 میلیمتر (داخلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/05

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

 

مناقصات تمدید خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها در شهر یزد شاهدیه و حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

 

مناقصات اجرای یکصد فقره حوضچه آجری شیرفلکه واقع در سطح شهر یزد حمیدیا و شاهدیه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/06

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/22

 

مناقصات ارایه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض اب بهاء در شهر یزد، شاهدیه و حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/18

 

مناقصات تجدید امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات آب شهر مهریز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

 

مناقصات تجدید امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات آب شهر ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

 

مناقصات اصلاح شبکه و ساخت حوضچه آب منطقه 1 شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/07

 

مناقصات اصلاح شبکه و ساخت حوضچه آب منطقه 2 شهر یزد و حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/06

 

مناقصات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای خرابی اتفاقات در سطح شهر یزد شاهدیه حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/06/18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/29

 

1 2 صفحه: