گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات عملیات حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه در شهر ندوشن به روش ضربه ای (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

 

مناقصات نصب انشعاب آب و خدمات جنبی منطقه 2 شهر یزد و حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/07

 

مناقصات امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات آب شهر مهریز شرکت آب و فاضلاب یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/31

 

مناقصات امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات آب شهر ابرکوه شرکت آب و فاضلاب یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/31

 

مناقصات اجرای یکصد فقره حوضچه آجری شیرفلکه واقع در سطح شهر یزد , حمیدیا و شاهدیه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/08

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/31

 

مناقصات عملیات نصب 300 فقره انشعاب فاضلاب,مرمت و زیرسازی و آسفالت در سطح شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/08

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/26

 

مزایدات مزایده فروش آپارتمان و چند قطعه زمین شرکت آب و فاضلاب استان یزد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/07

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

 

مناقصات خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/06

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

 

مزایدات مزایده فروش آپارتمان و چند قطعه زمین شرکت آب و فاضلاب استان یزد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 777/01/-317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

 

مناقصات تجدید مناقصه خرید1104 متر لوله کاروگیت به قطر 200 میلیمتر (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/19

 

مناقصات تجدید مناقصه خرید 7464 متر لوله کاروگیت به قطر 200 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/19

 

مناقصات اصلاحیه آگهی مناقصه خرید 881 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/04/24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/19

 

مناقصات عملیات احداث مخزن 5000 مترمکعبی بتنی و حصارکشی سایت مخازن شهر مروست مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/19

 

مناقصات نصب 2000 فقره انشعاب آب و خدمات جنبی در منطقه یک شهر یزد و شاهدیه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

 

مناقصات خرید و اجرای 1120 متر دیوار پیش ساخته بتنی در شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

 

مناقصات مطالعات کاهش بدون درآمد شهرهای هرات مروست بهاباد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

 

مناقصات خرید 881 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

 

مناقصات خرید 13206 متر لوله پلی اتیلن کاروگیت به اقطار 200و250و315 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

 

مناقصات عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیرفلکه فاز 3 خط انتقال ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

 

مناقصات آگهی استعلام عمومی حفر 16 حلقه چاه در سطح استان یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/10

 

« 1 2 3 4 5 » صفحه: