گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات عملیات لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب , تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهر اردکان (فاز1) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/18

 

مناقصات عملیات اصلاح لوله گذاری شبکه آب بلوار شهید صدوقی حدفاصل میدان باغ ملی تا باهنر شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/17

 

مناقصات عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های خرابی اتفاقات در شهر یزد , شاهدیه و حمیدیا مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/17

 

مناقصات تمدید مناقصه خرید پلی الکترولیت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/10

 

مناقصات عملیات شناسایی نشت های احتمالی و نامرئی در شبکه توزیع ، انشعابات و خطوط انتقال شهرهای استان استعلام قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

 

مناقصات عملیات ساخت مخزن 5000 مترمکعبی و حصارکشی سایت شهرستان مروست مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/02/08

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

 

مناقصات خرید 10 تن پلی الکترولیت کاتیونی جهت آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/01/19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/19

 

مناقصات خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهرهای اردکان,مهریز و بافق مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

 

مناقصات خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهرهای میبد ، ندوشن ، اشکذر و تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

 

مناقصات عملیات حفر , لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئومتری چاه شماره 4 قطروم بافق (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

 

مناقصات تجدید مناقصه ساخت موتورخانه چاههای جدیدالاحداث یزدگرد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

 

مناقصات خرید 6000 قطعه شیرآلات برنزی شامل شیرمحفظه و شیرخودکار یکسر رزوه برنزی 1/2 اینچ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/14

 

مزایدات اصلاحیه مزایده زمین (بلوار صیاد شیرازی) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

 

مناقصات تغییر زمان برگزاری مناقصه برق رسانی و احداث موتورخانه چاههای یزدگرد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

 

مناقصات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای لوله گذاری آب و انشعابات در سطح شهر یزد( منطقه 1 و 2) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/06

 

مناقصات عملیات رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی شبکه و انشعابات در چند شهر استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

 

مناقصات تجدید مناقصه احداث موتورخانه چاههای یزدگرد(سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

 

مناقصات تجدید مناقصه برق رسانی به چاههای جدیدالاحداث یزدگرد (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

 

مزایدات مزایده سه قطعه زمین واقع در بلوار صیاد شیرازی شرکت آب و فاضلاب استان یزد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

 

مناقصات راهبری ، تعمیر و نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های جمع آوری ، انتقال و انشعابات فاضلاب در سطح شهر اردکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

 

« 1 2 3 » صفحه: