|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

 

 

 

گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محلهای لوله گذاری و انشعابات آب منطقه یک شهر یزد و شاهدیه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/08/19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/25

 

مناقصات عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب شهر ابرکوه همراه با جاده دسترسی (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/22

 

مناقصات تجدید فراخون شناسایی پیمانکار تامین مالی و احداث مدول اول تصفیه خانه ابرکوه (ماده۵۶) آبفای یزد ارزیابی قراردادها 1398/08/11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/15

 

مزایدات مزایده قطع و فروش 17000 اصله چوب درخت موجود در سایت تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/15

 

مناقصات خدمات وصول مطالبات , قطع و وصل انشعاب مشترکین بدهکار شهر یزد و حمیدیا(منطقه2) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/03

 

مناقصات خدمات وصول مطالبات , قطع و وصل انشعاب مشترکین بدهکار شهر یزد و شاهدیه (منطقه1) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/03

 

مناقصات عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر یزد(منطقه 2و حمیدیا) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

 

مناقصات عملیات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر یزد(منطقه 1 و شاهدیه) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

 

مناقصات خرید 5000 دستگاه کنتور آب با قطر 2/1 اینچ (سامانه ستاد) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/07/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

 

مناقصات خرید 576 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر جهت استفاده در منهول فاضلاب (سامانه ستاد) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/07/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

 

مناقصات خرید 8466متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار 200و 250میلیمتر (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

 

مناقصات خرید5000عدد شیر خودکار یکسر رزوه برنزی 2/1 + 5000عدد شیرقطع و وصل (محفظه) برنزی 2/1 اینچ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/25

 

مناقصات آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار تامین مالی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر ابرکوه با استفاده از تسهیلات ماده 56 ارزیابی قراردادها 1398/06/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/28

 

مناقصات عملیات برقرسانی به چاههای 1و2 اضطراری اشکذر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/28

 

مناقصات عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری, رفع حوادث و اتفاقات شبکه جمع آوری انتقال و انشعابات فاضلاب سطح شهر (منطقه 2 یزد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/12

 

مناقصات عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری, رفع حوادث و اتفاقات شبکه جمع آوری انتقال و انشعابات فاضلاب سطح شهر (منطقه 1 یزد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/12

 

مناقصات برق رسانی به چاههای اشکذر_داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/06

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/25

 

مناقصات اصلاح شبکه و ساخت حوضچه آب کروکی پراکنهد سطح شهرستان یزد-داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/24

 

مناقصات اصلاح شبکه آبرسانی و احداث حوضچه قسمتی از خیابان سلمان و مهدی شهر یزد-داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/24

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب آزادشهر یزد- داخلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/24

 

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: