اخبــار و تازه‌ها
سایر خبرها
349100

مشترکین خانگی-شهری(فقره)

101410

مشترکین غیرخانگی-شهری(فقره)

94600

مشترکین خانگی-روستایی(فقره)

25540

مشترکین غیرخانگی-روستایی(فقره)

سامانه‌های شرکت

شرکت آب و فاضلاب استان یزد با ارائه طیف متنوعی از خدمات و سامانه‌های الکترونیکی پاسخگوی نیازهای ذینفعان خود است.

مشاهده سایر سامانه‌ها
سامانه
مدیریت پروژه پوشا

این سامانه به منظور مدیریت پروژه ها و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران گرامی ایجاد گردیده است.

خدمات
سریع مشترکین(کروم)

این سامانه به منظور ارائه خدمات الکترونیک به مشترکین گرامی طراحی شده است.

خدمات
مشترکین (دفاتر پیشخوان)

این سامانه به منظور ارائه خدمات الکترونیک به مردم از طریق دفاتر پیشخوان ایجاد شده است.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan