|  رنگ  |  + . -
ADA
تضاد رنگ
سیاه و سفید
بازگرداندن
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

 معرفی و تاریخچه شرکت

مردم یزد نیز همانند سایر کویر نشینان دور از آب، از روزگار باستان با فناوری استخراج و انتقال آب آشنا بوده اند. چرا که قنات به عنوان تبار صنعت آبرسانی از تاریخی همزاد با تاریخ پیدایش و احداث یزد برخوردار است. گذشته از قنات در بسیاری از تواریخ محلی از چاههای آب سرد که به منظور آشامیدن مردم حفاری و تجهیز شده اند سخن به میان آمده است که توسط نهادهای مردمی همه ساله ته زنی، دیواره چینی و تجهیز می شدند و بر فراز آنها ساختمانهای ویژه ای به نام چاهخانه احداث می شده است. به موازات تاریخ این چاهها، ساخت و نگهداری آب انبارها و سقاخانه ها نیز متداول بوده چنانکه هنوز آثار این ابنیه ی حیاتی را در جای جای شهرهای استان یزد می توان مشاهده کرد.با افزایش جمعیت رفته رفته مردم در حریم خانه های خود چاههایی به نام چاه چهل گز حفر کردند که اگرچه به عمق و اهمیت چاههای آب سرد نبود اما رواج بیشتری داشت و تا چند دهه پیش همچنان دایر و قابل استفاده بود. بهره برداری از چاههای چهل گز به خودی خود در فرهنگ یزد موجد حرفه ای به نام « آبکشی » شده بود که عده ای از این راه کسب روزی می کردند. با پیدایش فناوری چاههای عمیق و انرژی های جایگزین، مردم یزد نیز به فکر حفاری و استفاده از چاههای ژرف افتادند.

شرکت آب و فاضلاب استان یزد (سهامی خاص ) به استناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369 در تاریخ 1370/7/9 تحت شماره 2103 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسید و در سالهای 70 و 72 با انتقال اموال و دارایی ها و تاسیسات آب شهری تعداد 13شهر و 121621 مشترک آب از سازمان آب یزد و دستگاههای شهری امور آب (شهرداریها ) در چارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار نمود .فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب و همچنین بهره برداری از تاسیسات فوق در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط و اجرای طرحهای تامین و انتقال آب بر حسب مورد با موافقت وزارت نیرو خواهد بود . بهره برداری از تاسیسات آب مشروب انحصاراً در اختیار این شرکت می باشد و شرکت توسط هیات مدیره منتخب به مجمع عمومی اداره می شود .

تعداد شهرهای قلمرو فعالیت شرکت در سال 1399 سیزده شهر با 435943مشترک آب و 63676مشترک فاضلاب و 1188 روستا با  118533 مشترک روستایی بوده و در قالب واحدهای خود گردان مدیریت می شود


کاربر ثبت کننده:مدیر سیستمتاریخ آخرین ویرایش: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 تعداد مشاهده:12747