|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آب و فاضلاب شهری یزد - تماس با مسئولین شرکت

 
 

 

شماره تماس مدیران ومعاونین

ردیف 

نام و نام خانوادگی 

سمت 

شماره تماس

رایانامه

1

اصغر ریاضتی

مدیر عامل

035-36241043

riyazati(at)abfayazd.ir

2

فواد ملک پور

معاون مالی و پشتیبانی

035-3164114

malekpoor(at)abfayazd.ir

3

ضیاء زینی

مشاور مدیر عامل ومسئول امور فرهنگی شرکت آبفا 

035-3164160

zeini(at)abfayazd.ir

4

رضا اشتر زاده

مشاور عالی مدیر عامل در امور فنی

    035-3164137

ashtarzade(at)abfayazd.ir

5

جلال علمدار

معاون بهره برداری 

035-3164131

alamdar(at)abfayazd.ir

6

عباسعلی فریمانی 

معاون مهندسی و توسعه(اجرای طرح های فاضلاب) 

035-38258071-4

farimani(at)abfayazd.ir

7

ابوالقاسم سهیلی نیا 

معاون درآمد و خدمات مشترکین 

035-3164211

Soheilinia(at)abfayazd.ir

8

علی جعفری

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

035-3164128

jafari(at)abfayazd.ir

9

مرتضی دهقان

مدیردفتر حراست وامور محرمانه 

035-3164120

alamdar(at)abfayazd.ir

10

محمد حسین شرعیاتی 

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

035-36242221

pr.abfayazd(at)abfayazd.ir

11

محسن خوشبین 

مدیر دفتر فن آوری اطلاعات وتوسعه دولت الکترونیک

035-3164333

khoshbin(at)abfayazd.ir

12

ابراهیم اسکندری

مدیر امور بازرگانی

035-3164328

eskandari(at)abfayazd.ir

13

محمد رضا ماندگاری

مدیر امور انبارها

035-3164327

mandegari(at)abfayazd.ir

14

زهره مهدی نژاد 

سرپرست امور اداری

035-3164151

zohre(at)abfayazd.ir

15

آرش صالحی

مدیر امور مالی

035-3164161

salehi(at)abfayazd.ir

16

مهدی دره شیری

مدیردفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

035-3164116

dareshiri(at)abfayazd.ir

17

ابراهیم علیدوست

مدیردفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب 

035-3164230

alidost(at)abfayazd.ir

18

علی شایان

مدیر دفتر آمار،برنامه ریزی و بودجه 

035-3164126

shayan(at)abfayazd.ir

19

مهدی دهقان نیری

مسئول مرکز سامانه ارتباط مردمی 122

035-3164209

dehghanniri(at)abfayazd.ir

20

سید کاظم میرحسینی

مدیر امور خدمات عمومی 

035-3164125

mirhoseyni(at)abfayazd.ir

21

احمد خانی

مدیر دفتر قراردادها 

035-3164124

khani(at)abfayazd.ir

22

سید وحید راسخی نیا

مدیر دفتر امور حقوقی

035-3164196

rasekhy(at)abfayazd.ir

23

سیاوش پاکدل 

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد 

035-3164165

pakdel(at)abfayazd.ir

24

مجید آخوندزاده

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات  آب

035-3164326

Akhondzade(at)abfayazd.ir

25

احمد سرتیپ زاده

مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش 

035-3164158

sartip(at)abfayazd.ir

26

علی قادری نسب

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و  وصول مطالبات 

035-3164216

ghaderi(at)abfayazd.ir

27

بی بی سعیده تابافر 

مدیر دفتر بهره وری و تحقیقات 

035-3164242

tabafar(at)abfayazd.ir

28

سعیده نگارش

مدیر دفتر برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی طرحها

035-38258071-5

negaresh(at)abfayazd.ir

29

احمد باقری پور

مدیر دفتر اجرای طرحهای تامین وتوزیع آب شهری 

035-38258071-5

bagheri(at)abfayazd.ir

30

فرامرز شاکری شمسی

مدیر دفتر بحران و پدافند غیر عامل 

035-3164137

shakeri(at)abfayazd.ir

31

اصغر عالم زاده 

مدیر دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست

035-3164329

alemzade(at)abfayazd.ir

32

محمد مروتی

سرپرست آبفای یزد 

035-3164260

sadri(at)abfayazd.ir

33

محمد حسین اسماعیلی 

مدیر امور بهره برداری آب یزد 

035-3164258

esmaiili(at)abfayazd.ir

34

محمد مروتی

مدیر امور مشترکین منطقه یک 

035-35252273

morovati(at)abfayazd.ir

35

احمد سلطانی فر

مدیر امور مشترکین منطقه دو 

035-36241831

soltanifar(at)abfayazd.ir

36

حسین فتوحی

مدیر امور مالی آبفای یزد

035-3164250

fotohi(at)abfayazd.ir

37

سید محسن پورسید 

مدیر آبفای ابرکوه 

035-3280755

proseyed(at)abfayazd.ir

38

رضا چهره آزاد

مدیر آبفای اشکذر 

035-32722888

chehre(at)abfayazd.ir

39

جوادفلاح  

مدیر آبفای بافق 

035-32424031

fallah(at)abfayazd.ir

40

علیرضا پورخواجه بهابادی  

مدیر آبفای بهاباد 

035-32472044

porkhaje(at)abfayazd.ir

41

غلامرضا فاتحی 

مدیر آبفای تفت 

035-32632045

fatehi(at)abfayazd.ir

42

محمد رضا ذاکری 

مدیر آبفای زارچ 

035-35274900

zakeri(at)abfayazd.ir

43

منصور فلاحتی 

مدیرآبفای مروست 

035-32582200

talahati(at)abfayazd.ir

44

احمد بنا

مدیر آبفای میبد

035-32352350

banna(at)abfayazd.ir

45

محمد رضا موحد 

مدیر آبفای مهریز

035-32522043

movahed(at)abfayazd.ir

46

خلاصه زاده 

مدیر آبفای نیر

035-32653645

kholase(at)abfayazd.ir

47

عبدالله حیدری 

مدیر آبفای هرات 

035-32572200

heydari(at)abfayazd.ir

 
روابط عمومی
9965 مرتبه
دوشنبه 13 مرداد 1399