|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

 تماس با مسئولین شرکت

 
 

 

لازم به ذکر است پیش شماره استان یزد 035 می باشد.

شماره تماس مدیران ومعاونین

ردیف 

نام و نام خانوادگی 

سمت 

شماره تماس مستقیم

رایانامه

1

اصغر ریاضتی

مدیر عامل

36241043

riazati(at)abfayazd.ir

2

محمد فاتحی

قائم مقام

3164217

Fatehi(at)abfayazd.ir

3

حسین فتوحی

معاون مالی و پشتیبانی

3164116

fotohi(at)abfayazd.ir

4

جلال علمدار

معاون بهره برداری و توسعه آب

3164260

alamdar(at)abfayazd.ir

5

عباسعلی فریمانی

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

8258071

farimani(at)abfayazd.ir

6

علی جعفری

معاون خدمات مشترکین و درآمد

3164211

jafari(at)abfayazd.ir

7

ابوالقاسم سهیلی نیا

معاون منابع انسانی و تحقیقات

3164130

soheilinia(at)abfayazd.ir

8

مهدی دره شیری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

3164128

dareshiri(at)abfayazd.ir

9

باقر محمدی علی آباد

مدیر دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل

3164111

mohammadi(at)abfayazd.ir

10

ضیاء زینی

مشاور مدیر عامل

ومسئول امور فرهنگی شرکت آبفا 

3164160

zeini(at)abfayazd.ir

11

محمد فواد ملک پور

مشاور مدیر عامل

38258071

malekpor(at)abfayazd.ir

12

سید جلیل موسوی

مشاور مدیر عامل

38258071

mosavi(at)abfayazd.ir

13

حسینعلی زارع زاده

ذیحساب

3164118

zarezade(at)abfayazd.ir

14

احمد باقری پور

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات و خطوط انتقال

3164299

bagheripor(at)abfayazd.ir

15

سامان شهرام فر

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین

3164257

shahramfard(at)abfayazd.ir

16

محمد رضا مجاهدفر

مدیر دفتر مطالعات و بررسیهای فنی آب

3164267

mojahedfar(at)abfayad.ir

17

اصغر عالم زاده

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

3164216

alemzade(at)abfayazd.ir

18

محمد حسن افسری

مدیر دفتر مشترکین خاص

3164215

afsari(at)abfayazd.ir

19

احمد سلطانی فر

مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی

3164380

soltanifar(at)abfayazd.ir

20

مرتضی دهقان

مدیردفتر حراست وامور محرمانه 

3164120

dehghan(at)abfayazd.ir

21

علی اکبر پورقاسمی

مدیر دفتر بهره برداریو توسعه تصفیه خانه فاضلاب

38258071

porghasemi(at)abfayazd.ir

22

حمید رضا جعفر پور

مدیر دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب

38258071

jafarpor(at)abfayazd.ir

23

احسان کامرانی

مدیر دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب

38258071

kamrani(at)abfayazd.ir

24

سیاوش پاکدل

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

3164258

pakdel(at)abfayazd.ir

25

سیاوش پاکدل 

سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

36242221

pr.abfayazd(at)abfayazd.ir

26

سید هادی موسوی

مدیر دفتر رسیدگی به پیمان

3164160

h.mosavi(at)abfayazd.ir

27

اکرم رحیمی 

مدیر دفتر فن آوری اطلاعات

 وتوسعه دولت الکترونیک

3164812

rahimi(at)abfayazd.ir

28

سید محسن پورسید

مدیر امور بازرگانی

3164328

porseyed(at)abfayazd.ir

29

محمد حسین پور انتظاری

مدیر امور انبارها

3164137

porentezary(at)abfayazd.ir

30

زهره مهدی نژاد 

مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه

3164325

mehdinejad(at)abfayazd.ir

31

احمد کارگران

مدیر امور مالی

3164132

kargaran(at)abfayazd.ir

32

ابراهیم علیدوست

مدیردفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب 

3164272

alidost(at)abfayazd.ir

33

علی شایان

مدیر امور پشتیبانی  

3164125

shayan(at)abfayazd.ir

34

مهدی دهقان نیری

مسئول مرکز سامانه ارتباط مردمی 122

3164209

dehghanniri(at)abfayazd.ir

35

آرش صالحی

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

3164126

salehi(at)abfayazd.ir

36

امیر ناصری

سرپرست دفتر سرمایه گذاری تجهیزات منابع مالی وتوسعه مشارکت

3164151

naseri(at)abfayazd.ir

37

محسن خوشبین

مدیردفتر سیستمهای کنترل و انرژی آب

3164272

khoshbin(at)abfayazd.ir

38

منصور گلستانی فر

مدیر دفتر خدمات مشترکین

3164212

golestani@abfayazd.ir

39

احمد خانی

مدیر دفتر حقوقی و قراردادها  

3164124

khani(at)abfayazd.ir

40

معین هنرور

مدیر دفتر تشکیلات،آموزش و منابع انسانی

3164332

honarvar(at)abfayazd.ir

41

بی بی سعیده تابافر 

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

3164242

tabafar(at)abfayazd.ir

42

مریم هلاکویی

مدیر دفتر  کنترل طرح ها  و مدیریت پروژه

3164149

halakoei(at)abfayazd.ir

43

سعیده نگارش

مدیر دفتر توسعه پایدار مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

3164327

Negaresh(at)abfayazd.ir

44

فرامرز شاکری شمسی

مدیر دفتر بحران و پدافند غیر عامل 

3164361

shakeri(at)abfayazd.ir

45

ناصر حفیظی

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری وتوسعه خطوط انتقال فاضلاب

38258071

Hafizi(at)abfayazd.ir

46

داوود مخلصی

سرپرست امور آبرسانی یزد   

37241030

mokhlesi(at)abfayazd.ir

47

محمد حسین اسماعیلی 

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه دو  

37241030

esmaeli(at)abfayazd.ir

48

سید وحید غلمانی

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک  

37241030

Ghelmani(at)abfayazd.ir

49

محمد فدوی

مدیر امور مشترکین منطقه یک 

3164501

fadavi(at)abfayazd.ir

50

مجید میرجلیلی

مدیر امور مشترکین منطقه دو 

3164601

mirjalili.m(at)abfayazd.ir

51

جمال خاکزار

مدیر امور مالی و پشتیبانی منطقه یک

37241030

Khakzar(at)abfayazd.ir

52

علی قادری نسب

مدیر امور مالی و پشتیبانی منطقه دو

37241030

ghaderi(at)abfayazd.ir

53

عظیمی 

مدیر آبفای ابرکوه 

3280755

azimi(at)abfayazd.ir

54

محمد مروتی

مدیر آبفای اردکان 

32274008

morovati(at)abfayazd.ir

55

رضا چهره آزاد

مدیر آبفای زارچ

32722888

chehre(at)abfayazd.ir

56

جوادفلاح 

مدیر آبفای بافق

32424031

Fallah_j(at)abfayazd.ir

57

مجید منصوری

مدیر آبفای بهاباد

32472044

mansori(at)abfayazd.ir

58

محمد مهدی خلاصه زاده

مدیر آبفای تفت

32632045

kholase(at)abfayazd.ir

59

ابوالقاسم نصیری

مدیر آبفای اشکذر

35274900

nasiry(at)abfayazd.ir

60

منصور فلاحتی

مدیرآبفای مروست

32582200

falahati(at)abfayazd.ir

61

مجید دشتی

مدیر آبفای میبد

32352350

dashti(at)abfayazd.ir

62

محمد رضا موحد

مدیر آبفای مهریز

32522043

movahed(at)abfayazd.ir

63

علیرضا فلاح تفتی 

مدیر آبفای نیر

32653645

Fallah_a(at)abfayazd.ir

64

عبدالله حیدری

مدیر آبفای هرات

32572200

heydari(at)abfayazd.ir

 


کاربر ثبت کننده:روابط عمومی تاریخ آخرین ویرایش: شنبه 21 فروردین 1400 تعداد بازدید:12809بار