|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

توجه : اطلاعات ارسالی نزد شرکت آب و فاضلاب یزد محفوظ است و در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.
فرم نظر سنجی از خدمات الکترونیکی
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت الکترونیک
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمات
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات،نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم «رسید خدمت
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
ارائه چندباره اطلاعات یااطلاعات تکراری(نظیرکپی شناسنامه،کارت ملی و...)به بخشهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود را دارید مرقوم فرمایید
سوالات میز خدمت الکترونیک
تا چه اندازه از کیفیت و سرعت خدمات ارائه شده در اپلیکیشن یا وب سایت رضایت دارید؟
تا چه اندازه از تنوع و کامل بودن خدمات ارائه شده در اپلیکیشن یا وب سایت رضایت دارید؟
استفاده از اپلیکیشن یا وب سایت تا چه اندازه در کاهش مراجعه حضوری شما موثر بوده است؟
تا چه اندازه از سهولت دسترسی به صفحات مورد نظر در اپلیکیشن یا وب سایت رضایت دارید؟