عملیات نصب 150 فقره انشعاب فاضلاب سطح شهر تفت

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

2291

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

عملیات نصب 150 فقره انشعاب فاضلاب سطح شهر تفت

تشریح

میزان برآورد هزینه

5.469.428.149

تضمین مورد نیاز

273.500.000

محل تامین اعتبار

داخلی

مدت زمان اجرا

3 ماه

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تفت

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری فاضلاب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

کار و کارگر

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

دوشنبه 9 خرداد 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

تاریخ آغاز

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
 43
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup