خرید انواع کابل افشان

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

2507

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

خرید انواع کابل افشان

تشریح

میزان برآورد هزینه

-

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

عمرانی

مدت زمان اجرا

یک ماه

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

ِیزد

تضمین نظارت

امور بازرگانی

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

سه‌شنبه 17 خرداد 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

آفتاب

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

دوشنبه 16 خرداد 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401

تاریخ آغاز

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
 69
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan