جاده دسترسی برق رسانی به چاه شماره 31 یزدگرد سال 1401

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

2993

نوع آگهی

ارزیابی

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

جاده دسترسی برق رسانی به چاه شماره 31 یزدگرد سال 1401

تشریح

میزان برآورد هزینه

4.078.450.350

تضمین مورد نیاز

-

محل تامین اعتبار

عمرانی

مدت زمان اجرا

60 روز

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

ِیزد

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری آب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

سه‌شنبه 17 خرداد 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

-

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

دوشنبه 16 خرداد 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

شنبه 7 خرداد 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : شنبه 7 خرداد 1401
 33
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup