اجرای خط انتقال جمع آوری چاه های بهادران مهریز(تجدید یک)

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

2293

نوع آگهی

ارزیابی

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

اجرای خط انتقال جمع آوری چاه های بهادران مهریز(تجدید یک)

تشریح

میزان برآورد هزینه

3.377.683.571

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

عمرانی

مدت زمان اجرا

120 روز

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

مهریز

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری آب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

سه‌شنبه 17 خرداد 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

دوشنبه 16 خرداد 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

شنبه 7 خرداد 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : شنبه 7 خرداد 1401
 قرارداد
 110
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan