لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب مهریز (توسعه شبکه آبرسانی مهریز 1401)

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

4345

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب مهریز (توسعه شبکه آبرسانی مهریز 1401)

تشریح

میزان برآورد هزینه

14.667.182.984

تضمین مورد نیاز

734.000.000

محل تامین اعتبار

داخلی

مدت زمان اجرا

210 روز

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

مهریز

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری آب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

چهارشنبه 22 تیر 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

جمهوری اسلامی

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

دوشنبه 20 تیر 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

چهارشنبه 1 تیر 1401

تاریخ آغاز

چهارشنبه 1 تیر 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : چهارشنبه 1 تیر 1401
 قرارداد
 172
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan