برقرسانی به چاه آب آشامیدنی دهستان بنادکوک و سخوید

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

5851

نوع آگهی

ارزیابی

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

برقرسانی به چاه آب آشامیدنی دهستان بنادکوک و سخوید

تشریح

میزان برآورد هزینه

4.642.899.815

تضمین مورد نیاز

-

محل تامین اعتبار

عمرانی

مدت زمان اجرا

70 روز

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تفت

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری آب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

دوشنبه 3 مرداد 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

-

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

دوشنبه 3 مرداد 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

پنجشنبه 30 تیر 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : شنبه 1 مرداد 1401
 38
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup