برق رسانی به چاه شماره دو صدرآباد بافق

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

5903

نوع آگهی

ارزیابی

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

برق رسانی به چاه شماره دو صدرآباد بافق

تشریح

میزان برآورد هزینه

3.212.144.803

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

عمرانی

مدت زمان اجرا

50 روز

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

بافق

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری آب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

چهارشنبه 5 مرداد 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

سه‌شنبه 4 مرداد 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

شنبه 1 مرداد 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : یکشنبه 2 مرداد 1401
 قرارداد
 136
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan