تامین منابع مالی، طراحی و احداث تاسیسات بهبود کیفیت آب به همراه احداث ابنیه و تاسیسات جنبی مورد نظر، اخذ مجوز های مربوطه جهت بهبود کیفیت اب د

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

6320

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

تامین منابع مالی، طراحی و احداث تاسیسات بهبود کیفیت آب به همراه احداث ابنیه و تاسیسات جنبی مورد نظر، اخذ مجوز های مربوطه جهت بهبود کیفیت اب دو حلقه چاه در شهر یزد و یک حلقه چاه در مهریز

تشریح

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

داخلی

مدت زمان اجرا

12 ماه

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

مهریز

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری آب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

پنجشنبه 27 مرداد 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

همشهری

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

چهارشنبه 26 مرداد 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

سه‌شنبه 11 مرداد 1401

تاریخ آغاز

سه‌شنبه 11 مرداد 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : دوشنبه 10 مرداد 1401
 قرارداد
 131
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan