آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار احداث و بهره برداری از تاسیسات بهبود کیفیت آب

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

8564

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار احداث و بهره برداری از تاسیسات بهبود کیفیت آب

تشریح

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

داخلی

مدت زمان اجرا

12 ماه

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

ِیزد

تضمین نظارت

معاونت بهره برداری آب

محل بازگشایی

یزد

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

اعتماد

هزینه دریافت اوراق

مهلت دریافت اسناد مناقصه

شنبه 9 مهر 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

دوشنبه 28 شهریور 1401

تاریخ آغاز

دوشنبه 28 شهریور 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : دوشنبه 28 شهریور 1401
 قرارداد
 103
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan