لوله گذاری و احداث حوضچه درخواست مردمی منطقه 1 و شاهدیه یزد

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

لوله گذاری و احداث حوضچه درخواست مردمی منطقه 1 و شاهدیه یزد

تشریح

لوله گذاری و احداث حوضچه درخواست مردمی منطقه 1 و شاهدیه یزد

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

73000000

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

سه‌شنبه 13 آذر 1397

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

200,000 ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه

دوشنبه 12 آذر 1397

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : شنبه 3 آذر 1397
 326
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup