ارائه خدمات پاسخ گویی به خطوط تلفن مرکز 122 استان یزد وثبت اطلاعات درخواستی در نرم افزار مربوطه

لینک سامانه ستاد ایران

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

قراردادها

موضوع

ارائه خدمات پاسخ گویی به خطوط تلفن مرکز 122

تشریح

ارائه خدمات پاسخ گویی به خطوط تلفن مرکز 122 استان یزد
و ثبت اطلاعات درخواستی در نرم افزار سایت سامانه ارتباطی
بصورت 24 ساعته )توسط شش اپراتور مرد در سه
شیفت 8 ساعته (در تمام ایام سال و پیگیری درخواستها و
تهیه گزارشات مورد نیاز

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

سه‌شنبه 11 دی 1397

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

200,000 ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه

یکشنبه 9 دی 1397

تاریخ انتشار در روزنامه

شنبه 24 آذر 1397

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

سه‌شنبه 11 دی 1397
  تاریخ ثبت : شنبه 24 آذر 1397
 368
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup