|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
نوع : مناقصه یك مرحله‌ای
موضوع : بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب شرب (شهر اردکان،ترک آباد،بخش خرانق و عقدا)

شرح آگهی

بهره برداری ،نگهداری ،تعمیرات،اصلاح و بازسازی تاسیسات آب  شرب  (شهر اردکان،ترک آباد،بخش خرانق و عقدا)


قراردادها
خیر
خیر
500,000 ریال


دوشنبه 17 آذر 1399
چهارشنبه 19 آذر 1399
    سه‌شنبه 4 آذر 1399     |     84 |