|  رنگ  |  + . -
ADA
تضاد رنگ
سیاه و سفید
بازگرداندن
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

 درخواست کارآموزی

در صورت درخواست کارآموزی، با شماره تلفن های 3164243 یا 3164158 تماس گرفته و

در صورت وجود ظرفیت پذیرش، مطابق فرآیند زیر اقدام گردد:

 1- اخذ نامه معرفی از محل تحصیل

 2- مراجعه به شرکت آب و فاضلاب و ثبت نامه در دبیرخانه (در صورت عدم فکس یا ارسال نامه از طرف صادرکننده نامه)

3- مراجعه و تحویل نامه به واحد منابع انسانی و آموزش و تکمیل فرم مکانیزه درخواست کارآموزی

4-تایید مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش

5-تایید مسئول مستقیم و بالاترین مقام محل کارآموزی

6-حضور در حراست و ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی

7-مراجعه به واحد منابع انسانی و آموزش و اخذ نامه تایید انجام کارآموزی


کاربر ثبت کننده:مدیر سیستمتاریخ آخرین ویرایش: دوشنبه 20 بهمن 1399 تعداد مشاهده:6624