درخواست کارآموزی

در صورت درخواست کارآموزی، با شماره تلفن های 3164243 یا 3164158 تماس گرفته و

در صورت وجود ظرفیت پذیرش، مطابق فرآیند زیر اقدام گردد:

 1- اخذ نامه معرفی از محل تحصیل

 2- مراجعه به شرکت آب و فاضلاب و ثبت نامه در دبیرخانه (در صورت عدم فکس یا ارسال نامه از طرف صادرکننده نامه)

3- مراجعه و تحویل نامه به واحد منابع انسانی و آموزش و تکمیل فرم مکانیزه درخواست کارآموزی

4-تایید مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش

5-تایید مسئول مستقیم و بالاترین مقام محل کارآموزی

6-حضور در حراست و ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی

7-مراجعه به واحد منابع انسانی و آموزش و اخذ نامه تایید انجام کارآموزی

 تاریخ ثبت : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
  آخرین به روزرسانی : دوشنبه 20 بهمن 1399
 مدیر سیستم
 7373
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup