گزارش عملکرد

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در راستای ماموریت خود به منظور ایجاد تاسیسات توزیع آب و جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب پروژه های متعددی در دست اجرا دارد. گزارش حاضر وضعیت پیشرفت اهم پروژه های اجرایی در دست اجرا شرکت آب و فاضلاب استان یزد را ارائه می نماید:
 • اهم پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی  و داخلی:

 1. احداث مخزن 10000 مترمکعبی بافق
 2. احداث مخزن 5000 مترمکعبی اکرم آباد یزد
 3. اجرای طرح آبرسانی به روستاهای بهاباد
 4. احداث 2100 مترمکعب مخزن طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر
 5. اجرای 35 کیلومتر خط انتقال طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر
 6. احداث مخزن 200 مترمکعبی تنگ چنار مهریز
 7. خط انتقال از سایت ولایت یزد تا مخزن اکرم آباد
 8. اجرای خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت اول) رینگ شهر یزد
 9. اجرای لوله گذاری خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت دوم) رینگ شهر یزد
 10. اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت اول) رینگ شهر یزد
 11. اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت دوم و سوم) رینگ شهر یزد
 12. اجرای خط انتقال از مخزن جمع آوری تا مخزن غدیر رینگ شهر یزد
 13. احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری رینگ شهر یزد
 14. احداث مخزن 30000 مترمکعبی باغ خان یزد رینگ شهر یزد
 15. احداث مخزن 40000 مترمکعبی صفائیه رینگ شهر یزد
 16.   احداث مخزن 30000 مترمکعبی فدک رینگ شهر یزد
 17. احداث مخزن 15000 مترمکعبی خیرآباد رینگ شهر یزد


پیشرفت اهم پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی و داخلی

 
 

ردیف

عنوان پروژه

پیشرفت فیزیکی

1

رینگ

اجرای خطوط جمع آوری چاههای یزد گرد و تاسیسات سرچاهی

100%

2

اجرای خط انتقال از مخزن جمع آوری تا مخزن غدیر

62.14%

3

اجرای خط آبرسان از جاده قدیم تفت تا فلکه دوم آزادشهر به همراه زون بندی ناحیه یک و دو آزادشهر

100%

4

اجرای خط انتقال مخزن خیر آباد به مخزن فدک

48.35%

5

ادامه اجرای خطوط جمع آوری چاههای یزد گرد و احداث تاسیسات  

62.5%

6

احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری

85.56%

7

احداث ایستگاه پمپاژ سایت اکرم آباد

41.97%

8

احداث مخزن 40000 مترمکعبی صفائیه

68.95%

9

احداث مخزن 30000 مترمکعبی باغ خان یزد

46.91%

10

احداث مخزن 30000 مترمکعبی فدک

79.87%

11

احداث مخزن 15000 مترمکعبی خیرآباد

81.56%

12

احداث مخزن 15000 مترمکعبی غدیر

49.25%

13

مخازن شهرستان ها

احداث مخزن 5000 مترمکعبی مهریز

52.95% 

14

احداث مخزن 5000 مترمکعبی اردکان

39.39%

15

احداث مخزن 5000 مترمکعبی بهاباد

36.7%

16

احداث مخزن 10000مترمکعبی شهر تفت

38.7%

17

اردکان

تامین بخشی از آب شرب شهر اردکان از محل چاه افضل

مرحله پیشبرد

18

میبد

اجرای خط انتقال و مخزن 10000 مترمکعبی میبد

50.71%

19

مجتمع بهاباد

آبرسانی به مجتمع های بهاباد

89%

20

مجتمع امام حسین (ع) اشکذر

احداث 2100 مترمکعب مخزن طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر

66.8%

21

عملیات تکمیلی خط انتقال آبرسانی به روستاهای اشکذر

100%

22

محرومیت زدایی

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع بهمن

31.26%

23

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع عقدا

86.56%

24

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع بختیاری و شهریاری

42.80%

25

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع تنگ چنار

100%

26

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع ولایت 2

99.40%

27

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع ولایت 3

100%

 


 • اهم پروژه ها از محل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی:
 1. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اردکان
 2. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میبد
 3. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بافق
 4. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مهریز
 5. طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب روستای ساغند
 6. طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر یزد
 7. تامین بخشی از آب شرب شهر اردکان از محل چاه افضل


پیشرفت اهم پروژه ها از محل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

ردیف

عنوان پروژه

پیشرفت فیزیکی

1

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تفت

76.76%

2

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اسلامیه

99.97%

3

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ابرکوه

19.8%

4

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ندوشن

58.5%

4-1

تکمیل شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب ندوشن

84.14%

5

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر روستای آسفیج

61.9%

5-1

احداث تصفیه خانه روستای آسفیج بهاباد

34.94%

6

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اردکان

88%

7

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مهریز

51.91%

8

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بافق

91.30%

9

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میبد

63.00%

10

تکمیل طرح فاضلاب شهر یزد

شروع دوره احداث

11

ایجاد  تاسیسات فاضلاب روستای ساغند

10%

 
 

 تاریخ ثبت : دوشنبه 23 اسفند 1400  
  آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 7 دی 1402
 روابط عمومی
 3094
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan