گزارش عملکرد

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در راستای ماموریت خود به منظور ایجاد تاسیسات توزیع آب و جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب پروژه های متعددی در دست اجرا دارد. گزارش حاضر وضعیت پیشرفت اهم پروژه های اجرایی در دست اجرا شرکت آب و فاضلاب استان یزد را ارائه می نماید:

 • اهم پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی  و داخلی:

 1. احداث مخزن 10000 مترمکعبی بافق
 2. احداث مخزن 5000 مترمکعبی اکرم آباد یزد
 3. اجرای طرح آبرسانی به روستاهای بهاباد
 4. احداث 2100 مترمکعب مخزن طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر
 5. اجرای 35 کیلومتر خط انتقال طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر
 6. احداث مخزن 200 مترمکعبی تنگ چنار مهریز
 7. خط انتقال از سایت ولایت یزد تا مخزن اکرم آباد
 8. اجرای خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت اول) رینگ شهر یزد
 9. اجرای لوله گذاری خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت دوم) رینگ شهر یزد
 10. اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت اول) رینگ شهر یزد
 11. اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت دوم و سوم) رینگ شهر یزد
 12. اجرای خط انتقال از مخزن جمع آوری تا مخزن غدیر رینگ شهر یزد
 13. احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری رینگ شهر یزد
 14. احداث مخزن 30000 مترمکعبی باغ خان یزد رینگ شهر یزد
 15. احداث مخزن 40000 مترمکعبی صفائیه رینگ شهر یزد
 16.   احداث مخزن 30000 مترمکعبی فدک رینگ شهر یزد
 17. احداث مخزن 15000 مترمکعبی خیرآباد رینگ شهر یزد


پیشرفت اهم پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی و داخلی

ردیف

عنوان پروژه

شهر

پیشرفت

1

مخزن 10000 متر مکعبی بافق

بافق

100%

2

مخزن 5000 مترمکعبی اکرم آباد شهر یزد

یزد

75.24%

3

آبرسانی بهاباد

احداث مخازن

بهاباد

51%

اجرای خطوط انتقال

4

احداث 2100 مترمکعب مخزن طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر

اشکذر

18.8%

5

اجرای 35 کیلومتر خط انتقال طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر

اشکذر

78.6%

6

احداث مخزن 200 مترمکعبی تنگ چنار مهریز

مهریز

34.1%

7

خط انتقال از سایت ولایت یزد تا مخزن اکرم آباد

یزد

21.2%

8

رینگ شهر یزد

اجرای خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت اول)

یزد

59.4%

9

اجرای لوله گذاری خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت دوم)

یزد

66.3%

10

اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت اول)

یزد

ابلاغ قرارداد

11

اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت دوم و سوم)

یزد

تجهیز کارگاه

12

اجرای خط انتقال از مخزن جمع آوری تا مخزن غدیر

یزد

ابلاغ قرارداد

13

احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری

یزد

25.9%

14

احداث مخزن 30000 مترمکعبی باغ خان یزد

یزد

11.8%

15

احداث مخزن 40000 مترمکعبی صفائیه

یزد

3%

16

احداث مخزن 30000 مترمکعبی فدک

یزد

2.6%

17

احداث مخزن 15000 مترمکعبی خیرآباد

یزد

ابلاغ قرارداد • اهم پروژه ها از محل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی:
 1. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اردکان
 2. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میبد
 3. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بافق
 4. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مهریز
 5. طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب روستای ساغند
 6. طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر یزد
 7. تامین بخشی از آب شرب شهر اردکان از محل چاه افضل


پیشرفت اهم پروژه ها از محل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

ردیف

عنوان پروژه

شهر

فیزیکی

1

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اردکان

اردکان

99%

2

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میبد

میبد

69.88%

3

ایجاد فاز 1 تاسیسات فاضلاب شهر بافق

بافق

99%

4

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مهریز

مهریز

38%

5

ایجاد تاسیسات فاضلاب روستای ساغند

اردکان

شروع دوره احداث

6

تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر یزد

یزد

مرحله پیشبرد

7

تامین بخشی از آب شرب شهر اردکان از محل چاه افضل

اردکان

مرحله پیشبرد

 

 تاریخ ثبت : دوشنبه 23 اسفند 1400
  آخرین به روزرسانی : سه‌شنبه 24 اسفند 1400
 روابط عمومی
 278
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup