گزارش عملکرد

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در راستای ماموریت خود به منظور ایجاد تاسیسات توزیع آب و جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب پروژه های متعددی در دست اجرا دارد. گزارش حاضر وضعیت پیشرفت اهم پروژه های اجرایی در دست اجرا شرکت آب و فاضلاب استان یزد را ارائه می نماید:

 • اهم پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی  و داخلی:

 1. احداث مخزن 10000 مترمکعبی بافق
 2. احداث مخزن 5000 مترمکعبی اکرم آباد یزد
 3. اجرای طرح آبرسانی به روستاهای بهاباد
 4. احداث 2100 مترمکعب مخزن طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر
 5. اجرای 35 کیلومتر خط انتقال طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر
 6. احداث مخزن 200 مترمکعبی تنگ چنار مهریز
 7. خط انتقال از سایت ولایت یزد تا مخزن اکرم آباد
 8. اجرای خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت اول) رینگ شهر یزد
 9. اجرای لوله گذاری خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت دوم) رینگ شهر یزد
 10. اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت اول) رینگ شهر یزد
 11. اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت دوم و سوم) رینگ شهر یزد
 12. اجرای خط انتقال از مخزن جمع آوری تا مخزن غدیر رینگ شهر یزد
 13. احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری رینگ شهر یزد
 14. احداث مخزن 30000 مترمکعبی باغ خان یزد رینگ شهر یزد
 15. احداث مخزن 40000 مترمکعبی صفائیه رینگ شهر یزد
 16.   احداث مخزن 30000 مترمکعبی فدک رینگ شهر یزد
 17. احداث مخزن 15000 مترمکعبی خیرآباد رینگ شهر یزد


پیشرفت اهم پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی و داخلی

ردیف

عنوان پروژه

پیشرفت فیزیکی

1

مخزن 5000 مترمکعبی اکرم آباد شهر یزد

97.38%

2

آبرسانی بهاباد

احداث مخازن

56.5%

اجرای خطوط انتقال

3

احداث 2100 مترمکعب مخزن طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر

44.85%

4

اجرای 35 کیلومتر خط انتقال طرح آبرسانی به مجتمع امام حسین (ع) اشکذر

90.49%

5

عملیات تکمیلی خط انتقال آبرسانی به روستاهای اشکذر

36.39%

6

احداث مخزن 200 مترمکعبی تنگ چنار مهریز

100%

7

خط انتقال از سایت ولایت یزد تا مخزن اکرم آباد

77.7%

8

رینگ شهر یزد

اجرای خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت اول)

85.64%

9

اجرای لوله گذاری خط آبرسان از مخزن غدیر (قسمت دوم)

78.45%

10

اجرای خط انتقال صفائیه تا دهه فجر (قسمت اول)

7%

11

اجرای خط انتقال از مخزن جمع آوری تا مخزن غدیر

در مرحله تحویل زمین

12

احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری

33.72%

13

احداث مخزن 30000 مترمکعبی باغ خان یزد

25.75%

14

احداث مخزن 40000 مترمکعبی صفائیه

5.20%

15

احداث مخزن 30000 مترمکعبی فدک

12.49%

16

احداث مخزن 15000 مترمکعبی خیرآباد

25.98%

17

احداث مخزن 15000 مترمکعبی غدیر

آغاز عملیات اجرایی

18

احداث مخزن 5000 مترمکعبی مروست

22%

19

احداث مخزن 5000 مترمکعبی مهریز

2.57%

20

احداث مخزن 5000 مترمکعبی اردکان

3.38%

21

احداث مخزن 5000 مترمکعبی بهاباد

آغاز عملیات اجرایی

22

احداث مخزن 10000مترمکعبی شهر تفت

آغاز عملیات اجرایی

23

عملیات تکمیلی مجتمع غدیر2تفت ps8

5.2%

24

تاسیسات سرچاهی یزدگرد

3%

25

تامین بخشی از آب شرب شهر اردکان از محل چاه افضل

مرحله پیشبرد

26

محرومیت زدایی

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع ولایت 2

29.47%

27

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع ولایت 3

4.95%

28

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع تنگ چنار

42.25%

29

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع بختیاری و شهریاری

15.50%

30

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع بهمن

6.50%

31

اجرای عملیات آبرسانی مجتمع عقدا

6.29%

 
 
 
 
 


 • اهم پروژه ها از محل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی:
 1. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اردکان
 2. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میبد
 3. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بافق
 4. ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مهریز
 5. طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب روستای ساغند
 6. طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر یزد
 7. تامین بخشی از آب شرب شهر اردکان از محل چاه افضل


پیشرفت اهم پروژه ها از محل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

ردیف

عنوان پروژه

پیشرفت فیزیکی

1

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرتفت

50%

2

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اسلامیه

95%

3

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ابرکوه

25%

4

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ندوشن

70%

5

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر روستای آسفیج

75%

6

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اردکان

90%

7

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مهریز

38%

8

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بافق

65%

9

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر میبد- فاز اول

55%

10

تکمیل طرح فاضلاب شهر یزد

شروع دوره احداث

11

ایجاد  تاسیسات فاضلاب روستای ساغند

شروع دوره احداث

 
 
 

 تاریخ ثبت : دوشنبه 23 اسفند 1400
  آخرین به روزرسانی : شنبه 30 مهر 1401
 روابط عمومی
 742
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup