معاونت منابع انسانی و تحقیقات

 • دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی و سیاستها
 • حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
 • ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
 • استقرار شبکه رایانه ای و تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات
 • پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد
 • حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری
 • نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 • نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم افزارهای مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران
 • نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری
 • برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط
 • نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )
 • نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط
 • دریافت سیاستها و خط مشی های شرکت در زمینه نیروی انسانی و راهبردهای آموزشی و تشکیلاتی
 • مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت
 • نظارت بر اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت
 • تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی
 • نظارت براجرای برنامه های نیروی انسانی وآموزش وهمکاری درتهیه وتدوین ونظارت براجرای دستورالعملها و روشها
 • مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی ونیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها
 • شناخت و نظارت بر روز آوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی
 • برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان ، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی
 • انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان
 • پیشنهاد بودجه آموزشی ، ملزومات ، منابع و وسایل کمک آموزشی
 • هماهنگی و جلب همکاری مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسائی مراکز آموزش معتبر
 • نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )
 • نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان
 • انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دست آوردهای علمی (انجام این وظیفه در صورت پیش بینی واحد کتابخانه در این واحد می باشد)
...
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 • نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بررسی سیستم حقوق و مزایای کارکنان
 • تعیین وظایف و حدود مسئولیت سرپرستان واحدهای تحت سرپرستی
 • برگزاری جلسات مناقصه و مزایده
 • انجام مراحل مناقصه جهت بکارگماری پیمانکار مناسب جهت فعالیتهای خدماتی
 • نظارت و هماهنگی در خصوص فعالیتهای جاری واحدهای تحت سرپرستی،کارکنان و رفاه و خدمات عمومی
 • شرکت در جلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی

 

 تاریخ ثبت : سه‌شنبه 16 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : یکشنبه 4 اردیبهشت 1401
 مدیر سیستم
 379
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup