دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

 • همکاری در تهیه دستورالعمل ها و ضوابط کنترل کیفیت آب و فاضلاب
 • هدف گذاری و برنامه ریزی مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب متناسب با استراتژی شرکت
 • نظارت بر برنامه ریزی، اجرا، استقرار و نگهداری سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی
 • هماهنگی و نظارت بر تهیه برنامه و بودجه سالانه متناسب با وظایف در چارچوب سیاستهای ابلاغی بودجه بندی و تعیین اولویت های هزینه ای واحد
 • برنامه ریزی و همکاری در احداث و یا تجهیز آزمایشگاه های آب و فاضلاب در واحدهای تحت پوشش
 • برنامه ریزی در ارایه طرح های ارتقاء کیفی با توجه به چالشهای موجود در محدوده ی تحت پوشش
 • اجرای سیاست های مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب در کلیه مناطق تحت سرپرستی از طریق برگزاری جلسات ، دوره های آموزشی، تصویب و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی و ملی و ...
 • مدیریت شناسایی، پیگیری و کنترل سریع آلاینده های آب گزارش شده در محدوده ی تحت پوشش
 • تعریف و راهبری پروژه های تحقیقاتی در راستای بهبود کیفیت خدمات مرکز
 • نظارت بر عملکرد و ارزیابی عملکرد واحدهای کنترل کیفیت و آزمایشگاههای آب و فاضلاب تحت سرپرستی
 • نظارت بر پایش و کنترل کیفیت آب و فاضلاب در تمام مراحل (تامین آب، تصفیه آب و فاضلاب، توزیع آب و جمع آوری فاضلاب)
 • نظارت برخرید و بکارگیری تجهیزات و آخرین فن آوری های روز
 • پیگیری و نظارت بر پاسخ گویی به شکایات مردمی درخصوص کیفیت آب و پساب
 • حضور در جلسات مرتبط با کیفیت آب و فاضلاب که توسط ارگانهای دولتی و نظارتی برگزار می گردد (استانداری ، فرمانداری ، بهداشت، محیط زیست ، ...) 
 • نظارت بر سیستم مدیریت جامع اطلاعات آزمایشگاهی(LIMS) و اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده
 • نظارت بر پیاده سازی برنامه ایمنی آب در محدوده ی تحت پوشش
 • تصویب کلیه نتایج آزمون های آب و فاضلاب انجام شده در آزمایشگاههای تحت پوشش
 • نظارت بر عملکرد سامانه های گندزدا و پایش لحظه ای
 • ارزیابی و ارایه گزارش
 • گزارش سریع موارد نقص شامل عدم مطلوبیت کیفی آب و پساب و یا هرگونه بحران کیفی به مراجع ذیصلاح شرکت

 تاریخ ثبت : شنبه 10 اردیبهشت 1401  
  آخرین به روزرسانی :
 مدیر سیستم
 639
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan