|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آب و فاضلاب شهری یزد - چشم انداز

 
 

                             

 

چشم انداز شرکت

شرکت آب و فاضلاب استان یزد بر آن است با توجه به موقعیت جغرافیایی استان با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد

و توسعه تحقیقات و با دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش و با استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تمامی

فعالیتها به گونه ای عمل نماید تا جامعه  شهری استان در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب کافی

و سالم دسترسی داشته باشند  و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب با با رعایت اصول زیست

محیطی برای کلیه شهروندان میسر باشد. 

 

 

          

5363 مرتبه
پنجشنبه 24 آبان 1397