|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آب و فاضلاب شهری یزد - تصویر سازمان

 
 

پست الکترونیکی سازمان : info@abfayazd.ir

نمایی از ورودی ستاد

 

نمایی از ورودی سازمان

نمایی از پارکینگ سازمان

واحد نقلیه : یزد خیابان کاشانی ، سازمان آب و فاضلاب  قسمت جنوبی سازمان پشت ساختمان ستاد، روبروی واحد مشترکین و درآمد

 ، مسوول آقای نجفیان ،  شماره داخلی 0353164813

پست الکترونیکی  najafian@abfayazd.ir

 

 

پارکینگ نقلیه

 

 

 
مدیر سیستم
1174 مرتبه
پنجشنبه 24 آبان 1397