گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه صفائیه جنوبی و خیابان ها ی جمهوری فهمیده تا نسفی و بخشی از فرعی های آن در شهر ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه صفائیه شمالی و باقیمانده شهرک آزادگان ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب بافیمانده شهرک محسن خان تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک احرار و باقیمانده شهرک قدس تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مناقصات خرید نصب و راه اندازی و بهره برداری مجموعه سامانه گندزدایی آب آشامیدنی به روش الکترولیز نمک طعام مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/12/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

 

مزایدات تجدید مزایده آپارتمان و زمین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/19

 

مناقصات خرید 3200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات خرید7576 متر لوله کاروگیت به قطرهای 200و250 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات خرید13770 متر لوله کاروگیت به قطرهای 200و250 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات خرید19950 متر لوله کاروگیت به قطرهای 200و250و315و400 میلیمتر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات خرید 1548 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات خرید 876 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/12/02

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

 

مناقصات عملیات احداث یکصد عدد حوضچه شیرفلکه آب در سطح شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/11/30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

 

مناقصات تجدید مناقصه عملیات احداث,تست و راه اندازی مخزن 10000 مترمکعبی بتنی در شهر بافق مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

 

مناقصات عملیات حفر و جابجایی چاه شماره 3 فراغه در شهرستان ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/11/24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/10

 

مناقصات عملیات حفاری و لوله گذاری به قطر 14 اینچ به روش ضربه سنگین به عمق 140 متر در شهر تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/11/21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/04

 

مناقصات عملیات نصب انشعاب فاضلاب مسیرسازی و مرمت آسفالت نوار حفاری سطح شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/02

 

مناقصات امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات واقع در شهر میبد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/11/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

 

مزایدات مزایده فروش آپارتمان و چند قطعه زمین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1396/11/09

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/19

 

مناقصات تجدید مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات شهر اردکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/10/16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/26

 

« 1 2 3 » صفحه: