گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات استعلام عمومی حفر 8 حلقه چاه سیاهکوه شهر اردکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/07

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/01

 

مناقصات خرید 10 تن پلی الکترولیت کاتیونی جهت آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/03/10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/26

 

مناقصات حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهر نیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/06

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/26

 

مناقصات حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهر نیر ( جابه جایی چاه شماره 4) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/26

 

مناقصات تجدید مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء در شهر میبد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/06

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

 

مناقصات عملیات راهبری , نگهبانی و نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب اپراتوری مرکز پیام (122) شهر اردکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

 

مناقصات خرید 8000 عدد حوضچه پلیمری کنتور آب (داخلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

 

مناقصات احداث مخزن 5000 مترمکعبی بتنی و حصارکشی سایت مخازن در شهر مروست (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

 

مناقصات عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب بخشی از فرعی های حدفاصل بلوار شهید بهشتی و پاسداران مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

 

مناقصات ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء در شهر میبد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

 

مناقصات عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد از نوع SBR , تصفیه لجن به روش هضم هوازی (تیکنر و فیلتر برس ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

 

مناقصات خرید 12570 دستگاه کنتور 1/2 و 3/4 و 1 اینچ (منابع داخلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/02/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/29

 

مناقصات خرید 26350 قطعه شیرآلات برنزی (منابع داخلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/29

 

مناقصات خرید 118000متر لوله پلی اتیلن به اقطار 20و25و32و63و90و110و160میلیمتر (منابع داخلی) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/29

 

مناقصات تجدید مناقصه خرید 19950 متر لوله کاروگیت (سامانه ستاد) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/26

 

مناقصات خرید 7566 متر لوله کاروگیت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/26

 

مناقصات تجدید مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه صفائیه جنوبی و خیابانهای جمهوری ، فهمیده تا نسفی و بخشی از فرعی های آن در شهر ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/08

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/16

 

مناقصات لوله گذاری شبکه آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/27

 

مزایدات مزایده فروش خودرو مزایده یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

 

مناقصات عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب معابر فرعی در سطح شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

 

« 1 2 3 4 » صفحه: