بررسی صرفه جویی در مصرف آب ناشی از جایگزینی کولرهای گازی با آبی: مطالعه موردی شهر یزد

با توجه به نقش اساسی کمبود آب در برنامه ریزی های آینده کشور، مدیریت مصرف منابع آب شیرین از جمله مهمترین مباحث پیش رو خواهد بود. کولرهای آبی یکی از جدی ترین مصرف کننده های آب در بخش خانگی در فصل تابستان محسوب می شوند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی مصرف آب کولرهای آبی و گازی می باشد. به همین منظور با توجه به آمار و اطلاعات شهر یزد ابتدا تعداد کولرهای مورد نیاز گازی یا آبی با ظرفیت های مختلف در بخش مسکونی و تجاری شهر یزد محاسبه و تعیین گردید. در مرحله بعد میزان مصرف آب و برق این تعداد کولر در یک دوره چهار ماهه از فصل گرم سال تعیین گردید. و در نهایت مصرف آب ناشی از تولید برق مورد نیاز کولرهای آب محاسبه شد و در مجموع حجم آب مصرفی کولر های آبی و گازی به طور جداگانه مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد در یک دوره چهار ماه در بخش های مسکونی و تجاری شهر یزد، در صورت استفاده از کولر آبی حدودا 9/10 میلیون متر مکعب و در صورت استفاده از کولر گازی تقریبا 7/1  میلیون متر مکعب آب مصرف می گردد.

گروه: مقالات

  تاریخ ثبت : سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400
 466