|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تجدید مناقصه لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر یزد

لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر یزد

لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر یزد
 

فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری به همراه تاسیسات مربوطه (سامانه ستاد)

احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری به همراه تاسیسات مربوطه

احداث ایستگاه پمپاژ سایت مخزن جمع آوری به همراه تاسیسات مربوطه (سامانه ستاد)

تجدید مناقصه عملیات اصلاح بخشی ازخط انتقال فاضلاب واقع در سه راه حکیمیان شهر یزد

عملیات اصلاح بخشی ازخط انتقال فاضلاب واقع در سه راه حکیمیان شهر یزد

عملیات اصلاح بخشی ازخط انتقال فاضلاب واقع در سه راه حکیمیان شهر یزد

تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر ابرکوه(آبفایزد)

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر ابرکوه(آبفایزد)

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر ابرکوه(آبفایزد)

تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر اردکان آبفایزد)

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر اردکان آبفایزد)

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر اردکان آبفایزد)

تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر اشکذر

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر اشکذر

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر اشکذر

تجدید مناقصه انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر تفت(آبفایزد)

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر تفت(آبفایزد)

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه آب شهر تفت(آبفایزد)

تامین نیروی نگهبانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

تامین نیروی نگهبانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

تامین نیروی نگهبانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد
 

عملیات نصب شیر فشار شکن و ساخت حوضچه زون 9و5و 9شهر یزد

عملیات نصب شیر فشار شکن و ساخت حوضچه زون 9و5و 9شهر یزد

عملیات نصب شیر فشار شکن و ساخت حوضچه زون 9و5و 9شهر یزد
 

لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر یزد

لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر یزد

لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر یزد
 

« 1 2 3 4 ... 5 21 » صفحه: