|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار 315 - 250 - 200میلیمتر

خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار 315 - 250 - 200میلیمتر

خرید 8100متر لوله فاضلاب کاروگیت کوپلردار در اقطار  315 - 250 - 200میلیمتر

خرید 6080عدد کنتور آب در اقطار ،3/4 ،1/2 1و 1/1/2اینچ

خرید 6080عدد کنتور آب در اقطار ،3/4 ،1/2 1و 1/1/2اینچ

خرید  6080عدد کنتور آب در اقطار ،3/4 ،1/2 1و 1/1/2اینچ

خرید 13000متر لوله پنج لایه ،بوشن تبدیل،رابط توپیچ کوپلی وکلکتور در اقطار ،1/2 اینچ1/1/2 و1 ،3/4

خرید 13000متر لوله پنج لایه ،بوشن تبدیل،رابط توپیچ کوپلی وکلکتور در اقطار ،1/2 اینچ1/1/2 و1 ،3/4

خرید  13000متر لوله پنج لایه ،بوشن تبدیل،رابط توپیچ کوپلی وکلکتور در اقطار ،1/2 اینچ1/1/2 و1 ،3/4

احداث و حصارکشی مخزن 100 مترمکعبی گلویک دهستان نصرآباد شهرستان تفت (درگاه خرید سامانه ستاد)

احداث و حصارکشی مخزن 100 مترمکعبی گلویک دهستان نصرآباد شهرستان تفت (درگاه خرید سامانه ستاد)

احداث و حصارکشی مخزن  100 مترمکعبی گلویک دهستان نصرآباد شهرستان تفت (درگاه خرید سامانه ستاد)

حصارکشی سایت تاسیسات روستاهای رباط پشت بادام و سنگرد و مزرعه آقا شهرستان اردکان (درگاه خریدسامانه ستاد)

حصارکشی سایت تاسیسات روستاهای رباط پشت بادام و سنگرد و مزرعه آقا شهرستان اردکان (سامانه ستاد)

حصارکشی سایت تاسیسات روستاهای رباط پشت بادام و سنگرد و مزرعه آقا شهرستان اردکان  (سامانه ستاد)

تصریح در اسناد مزایده اقلام ضایعاتی واموال منقول ( قیمت پایه کارشناسی لوله جی ار پی 500در سبد خرده فروشی)

تصریح در اسناد مزایده اقلام ضایعاتی واموال منقول ( قیمت پایه کارشناسی لوله جی ار پی 500در سبد خرده فروشی)

تصریح در اسناد مزایده اقلام ضایعاتی واموال منقول  ( قیمت پایه کارشناسی لوله جی ار پی  500در سبد خرده فروشی)

تصریح در مفادمناقصه خرید 505عدد شیر فلکه زبانه ای در قطرهای 250-150-100-80

تصریح در مفادمناقصه خرید 505عدد شیر فلکه زبانه ای در قطرهای 250-150-100-80

تصریح در مفادمناقصه خرید  505عدد شیر فلکه زبانه ای در قطرهای 250-150-100-80

عملیات اصلاح بخشی از خط انتقال فاضلاب واقع در سه راه حکیمیان شهر یزد

عملیات اصلاح بخشی از خط انتقال فاضلاب واقع در سه راه حکیمیان شهر یزد

عملیات اصلاح بخشی از خط انتقال فاضلاب واقع در سه راه حکیمیان شهر یزد
 

تصریح در مفاد اسناد عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد از نوع SBR

تصریح در مفاد اسناد عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد از نوع SBR

تصریح در مفاد اسناد عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد از نوع SBR

آگهی مزایده عمومی / ضایعات و اقلام منقول شرکت آب و فاضلاب استان یزد

آگهی مزایده عمومی / ضایعات و اقلام منقول شرکت آب و فاضلاب استان یزد

آگهی مزایده عمومی / ضایعات و اقلام منقول شرکت آب و  فاضلاب استان یزد

« 1 2 3 4 ... 5 17 » صفحه: