|  رنگ  |  + . -
ADA
تضاد رنگ
سیاه و سفید
بازگرداندن
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

هدف اصلی از انجام این پروژه که به سفارش شرکت آب و فاضلاب استان یزد انجام شده، بررسی وضعیت کیفی دریچه های آب و فاضلاب شهری است که تنوع هندسی مختلفی در بازار دارند و خریدار را با مشکل انتخاب مواجه می کنند. شرکت آب و فاضلاب استان یزد که مانند هر شرکت دیگری از نوع خود خریدار عمده ی این محصول است، تمایل داشته تا دوری و نزدیکی هر یک از انواع موجود در بازار را به نوع استاندارد و با کیفیت قابل قبول بداند و به طور غیر مستقیم سازندگان را به سوی تولید کیفی این محصول سوق دهد. به همین جهت در این تحقیق انواع دریچه های موجود در بازار شهرهای یزد، اصفهان و شیراز به عنوان نمونه انتخاب شده و با توجه به مبانی استاندارد طراحی این محصولات مطالعه شدند. در این مطالعه تحلیل تنش در دریچه ها انجام گرفت.

    دوشنبه 5 مرداد 1394     |     2068 |