تعیین ابعاد بهینه دریچه های منهول چدنی با استفاده از مدلسازی کامپیوتری

هدف اصلی از انجام این پروژه که به سفارش شرکت آب و فاضلاب استان یزد انجام شده، بررسی وضعیت کیفی دریچه های آب و فاضلاب شهری است که تنوع هندسی مختلفی در بازار دارند و خریدار را با مشکل انتخاب مواجه می کنند. شرکت آب و فاضلاب استان یزد که مانند هر شرکت دیگری از نوع خود خریدار عمده ی این محصول است، تمایل داشته تا دوری و نزدیکی هر یک از انواع موجود در بازار را به نوع استاندارد و با کیفیت قابل قبول بداند و به طور غیر مستقیم سازندگان را به سوی تولید کیفی این محصول سوق دهد. به همین جهت در این تحقیق انواع دریچه های موجود در بازار شهرهای یزد، اصفهان و شیراز به عنوان نمونه انتخاب شده و با توجه به مبانی استاندارد طراحی این محصولات مطالعه شدند. در این مطالعه تحلیل تنش در دریچه ها انجام گرفت.

گروه: مقالات

  تاریخ ثبت : دوشنبه 5 مرداد 1394
 2426